Banner Shape
Banner Shape

Dovanų kortelės „Kniks“ naudojimosi sąlygos

Galioja nuo 2021-11-08

1. Dovanų kortelės pirkimas
1.1. Dovanų kortelės „Kniks“ („Dovanų kortelė“) pardavėjas yra „Maksekeskus“ AS, registracijos kodas 12268475 („Maksekeskus“).
1.2. Dovanų kortelę galima įsigyti interneto svetainėje kniks.ee („Interneto svetainė“). Pirkimo metu turite pasirinkti Dovanų kortelės piniginę vertę („Vertė“), įrašyti pirkėjo kontaktinį el. pašto adresą („El. pašto adresas“) ir sumokėti kortelės Vertę atitinkančią sumą „Maksekeskus“ Interneto svetainėje, pasirinkę nurodytą mokėjimo būdą.
1.3. Dovanų kortelė yra elektroninė. Dovanų kortelę galima išsaugoti PDF formatu.
1.4. Dovanų kortelę atsiųsime el. paštu, įrašytu Interneto svetainėje, perkant Dovanų kortelę. Dovanų kortelė nėra vardinė.

2. Naudojimasis Dovanų kortele
2.1. Dovanų kortele kaip atsiskaitymo už pirkinius priemone galima pasinaudoti visose e. parduotuvėse, kuriose prie atsiskaitymo būdų yra nurodoma Dovanų kortelė „Kniks“.
2.2. Atsiskaitydami Dovanų kortele, e. parduotuvėje kaip mokėjimo būdą turite pasirinkti Dovanų kortelę ir įvesti unikalų Dovanų kortelės kodą.
2.3. Dovanų kortele galima atsiskaityti už Dovanų kortelės Vertę atitinkančius pirkinius vienerius (1) metus nuo dienos, kai „Maksekeskus“ atsiuntė Dovanų kortelę el. paštu. Pirkimų skaičius yra neribojamas.
2.4. Jei pirkinių kaina viršija Dovanų kortelės Vertės likutį, trūkstamą dalį galima apmokėti kitais atitinkamoje e. parduotuvėje naudojamais atsiskaitymo būdais.
2.5. Dovanų kortelės galiojimą ir Vertės likutį prieš atsiskaitant už pirkinius Dovanų kortele galima patikrinti e. parduotuvėje.
2.6. Galiojimo laiką viršijusios Dovanų kortelės Vertės likučio „Maksekeskus“ negrąžina. „Maksekeskus“ taip pat nekeičia Dovanų kortelės į pinigus, neatperka Dovanų kortelės ir jos nepakeičia.

3. Dovanų kortelės saugumas
3.1. Saugokite Dovanų kortelės kodą. Visą atsakomybę už Dovanų kortelės kodo saugumą prisiima Dovanų kortelės gavėjas.
3.2. „Maksekeskus“ neatsako už žalą, galinčią atsirasti dėl Dovanų kortelės kodo patekimo trečiosioms šalims (įskaitant atvejus, kai Dovanų kortelė patenka į trečiųjų šalių rankas dėl neteisingo el. pašto adreso įrašymo, nurodytam el. paštui priskirtų automatinių peradresavimų ir pan.).

4. Pirkimo atsisakymas
4.1. Naudotojas turi teisę atsisakyti Dovanų kortelės per 14 dienų nuo tos dienos, kai „Maksekeskus“ atsiuntė Dovanų kortelę el. paštu. Atsisakius Dovanų kortelės, grąžinama jos Vertė. Dovanų kortelės negalima atsisakyti, jei ji buvo panaudota.
4.2. Atsisakius pirkinio, kuriam buvo panaudota Dovanų kortelė, pirkėjui naująja Dovanų kortele kompensuosime Dovanų kortele sumokėtą pirkinio sumą.

5. Kitos sąlygos
5.1. Jei kiltų problemų dėl Dovanų kortelės naudojimo, susisiekite su mumis el. paštu:
support@makecommerce.lt Visi skundai turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo aplinkybių atsiradimo. Skundų nagrinėjimo terminas – 14 dienų.
5.2. „Maksekeskus“ turi teisę keisti naudojimosi Dovanų kortele sąlygas, pasikeitusias sąlygas skelbiant Interneto svetainėje.
5.3. Asmens duomenims tvarkyti yra taikomos „Maksekeskus“ privatumo sąlygos.
5.4. Naudojimosi Dovanų kortele sąlygoms yra taikomi Estijos įstatymai.